ارسال اين مطلب به دوستان

(( حاضر بودم سانسور وزارت ارشاد را بپذیرم اما «عنکبوت مقدس» را در ایران بسازم ))