سینمادیلی | رسانه آنلاین سینما و تلویزیون 5 خرداد 1401 ساعت 11:20 https://www.cinemadailytv.com/video/552/تشویق-بلند-مدت-برادران-لیلا-جشنواره-کن -------------------------------------------------- ببینید: عنوان : تشویق بلند مدت «برادران لیلا» در جشنواره کن -------------------------------------------------- ویدیوی کامل پایان نمایش فیلم سعید روستایی در سالن لومیر متن : . با پایان اولین نمایش فیلم «برادران لیلا» در سالن لومیر جشنواره کن حاضران در اولین نمایش این فیلم عوامل این فیلم را تشویق کردند. . سعید روستایی پر پایان این نمایش گفت:« باعث اففتخار من است که فیلمم را در مهم‌ترین جشنواره دنیا آدم‌های مهمی مثل شما می‌بینند».